Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

Az Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítványt a Borsod-Abaúj-. Pk.  Zemplén Megyei Bíróság 12. Pk. 1792/2001/2. számú végzésével vette nyilvántartásba 2001. március 7. napján.
Az Alapítványt az alapító az alábbi célokkal hozta létre: egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúság és gyermekprogramok szervezése az egészségvédelem és betegségmegőrzés keretében, mindezek anyagi támogatása. Gyermek- és ifjúságvédelem. Kirándulások, táborozások szervezése. Táborozások anyagi finanszírozása. Egészségvédelem, prevenció megteremtésének anyagi biztosítása. Az Egyházhoz tartozó fiatalok erkölcsi nevelése. Nagycsaládosok támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kisebbség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység. Egyházközösség fiataljainak lelki támogatása előadások, kiadványok segítségével.
Az Alapítvány alapítása óta folyamatosan végzi az alapító okiratában megjelölt célok megvalósítását, melynek egyetlen akadálya a pénzügyi támogatások szűkös rendelkezésre állása. Az Alapítvány tevékenysége a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozó Edelényi késtérségre koncentrálódik. Az Alapítvány működése szorosan kapcsolódik az Edelényi Görögkatolikus Egyházközség életéhez, mind az alapító, mind a Kuratórium tagjai az Egyházközség tagjai, akik vallási lelkülettel, és önzetlen odaadással igyekeznek személyes közreműködésükkel támogatni a rászoruló gyermekeket, családokat. Szervezetünk közreműködik, és támogatja az ifjúsági táboroztatásokat, hittanversenyeket, kirándulások, továbbá zarándoklatokat. A Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásában Edelény városban működő óvoda, általános iskola és középiskola által közel 1000 gyermekkel kerül közvetlen napi kapcsolatba Alapítványunk.
Ez elmúlt években közreműködtünk a gyermekek Túr folyóhoz szervezett kenu túrázásában, hittanversenyek szervezésében és díjak adományozásában, az Edelényi Görögkatolikus Templomban szervezett jótékonysági koncertek szervezésében, továbbá a 2013. évben Családi napot szerveztünk a generációk találkozása céljából játékos vetélkedők és zenés, sportos programokkal igyekeztünk eleget tenni szerepvállalásunknak.

Lelkes Ifjúságért Alapítvány